Psykologisk og psykiatrisk udredning​

Kanonen tilbyder i samarbejde med Ungliv.dk - Kognitiv Center, psykologiske udredning.​

  • Psykologiske screenings
  • Undersøgelsesforløb
  • Afklarende samtaleforløb

Ovenstående forløb er en del af den samlede pris. Der kommer dermed ikke ekstraregninger til anbringende kommune.

Udredningen har til formål at afdække og forstå den unges ressourcer og vanskeligheder omkring:

  • Psykiske ressourcer/vanskeligheder
  • Kognitive ressourcer/vanskeligheder
  • Behandlingsmuligheder


Udredningen giver mulighed for at tilgodese og tilrettelægge den fremtidige indsats for den enkelte unge. Det gælder blandt andet målretning af individuel pædagogisk behandling samt rådgivning og indsats omkring forældre og netværk.

Endvidere tilbyder Kanonen- mod betaling- i samarbejde med ekstern psykiater en psykiatrisk udredning. Formålet er at udrede, diagnosticerer og/eller behandle den unge psykiatrisk, som en del af den samlede behandlingsplan.

I Kanonen er psykologiske og psykiatriske udredninger et vigtigt element i tilrettelæggelsen af vores individuelle indsats. Vi sikrer at alle relevante personer omkring den unge, får formidlet den endelige undersøgelse, så alle har den nødvendige indsigt og forståelse for den unges ressourcer, vanskeligheder og behov. På den måde skabes de bedste betingelser for den unges fremtidige udvikling.

Kanonen

Århusvej 1, 8382 Hinnerup

​Find vej med Google Maps

Telefon: ​87 61 01 98

E-mail: kanonen@kanonen.dk

CVR: 26 64 62 94

Visitation: 30 62 21 01​