A.R.T. - kognitiv adfærdsterapi​

A.R.T. er et aktivt tilbud til de unge anbragt på Kanonen. Der forestås af certificerede trænere ansat i Fonden kanonen . Der vi derfor være en kobling til den daglige pædagogik, metoder og træning, så de unge oplever en sammenhæng i hverdagen. Forløbet er inkluderet i prisen.

​Aggression Replacement Training (ART) er en forskningsbaseret kognitiv pædagogisk metode, der skal træne unge i at styrke og øge deres sociale kompetencer - formålet er at træne en socialkognitiv forståelse af egen adfærd og prosociale kompetencer. Metoden skal hjælpe unge med at ændre udadvendt aggressiv adfærd til socialkognitive kompetencer.​

Metoden omfatter tre niveauer:​

  • social færdighedstræning​

  • træning i kontrol af vrede ​

  • træning i moralsk ræsonnement ​

Vi vurderer metoden meget velegnet til Kanonens målgruppe, idet den omfatter meget enkle øvelser og regler, som de unge har let ved at huske og selv bruge i praksis.​

​​

Social færdighedstræning:

Den unge lærer at tænke og handle i trinvise sekvenser. Hver færdighed er opdelt i forskellige faser og den unge trænes for eksempel i at give komplimenter, at tackle kritik og håndtere gruppepres. Der er i modellen 50 beskrevne færdigheder – og man kan vælge præcis de færdigheder, som den unge har behov for at træne. Uddannelsen har ligheder med alle andre former for træningsprogrammer – Træneren demonstrerer og forklarer, derefter trænes emnet igennem rollespil og konstruktiv feedback. Hvorefter hver enkelt ung får opgaver til videre træning.

​​

Træning I kontrol af vrede:

Dette indhold har til formål at give unge værktøjer, de kan bruge for at få selvkontrol, når de bliver vrede. Samtidig indøves og trænes nye socialt accepterede adfærdsmønstre. Træning af Vredes-Kontrol er primært designet af Eva Feindler (Feindler, 1995) og fokuserer på både de fysiologiske reaktioner, de kognitive processer og de adfærdsmæssige reaktioner hos barnet eller den unge.

​​

Træning I moralsk ræsonnement:

Dette område udgør den værdi-relaterede del af Aggression Replacement Training. Moralske handlinger kræver, at du er i stand til at overveje konsekvenserne af dine handlinger. Både konsekvenser for andre mennesker og for samfundet som helhed. At have moralske værdier betyder ikke kun at kunne gengive, hvad der er rigtigt og forkert, men også at forstå de dybere begrundelser der ligger bag vores valg af handlinger.

Kanonen

Århusvej 1, 8382 Hinnerup

​Find vej med Google Maps

Telefon: ​87 61 01 98

E-mail: kanonen@kanonen.dk

CVR: 26 64 62 94

Visitation: 30 62 21 01​