Psykolog​ - En del af den samlede personaleenhed​

Kanonen har en fast tilknyttet psykolog fra UngLiv.dk. Psykologen varetager behandlingen på Kanonen og skal betragtes som en del af den samlede personaleenhed.

De individuelle forløb visiteres af den enkelte afdeling, evt. i samarbejde med anbringende kommune, og ofte er der et tæt samarbejde mellem den primære støtteperson, afdelingen, kommunen og psykologen. I det omfang det er muligt og hensigtsmæssigt, inddrages den unges primære netværk ligeledes i samarbejdet.

Ved behov iværksættes konkrete udredninger, observationer eller screeninger af den unge. Psykologens efteruddannelse og supervision m.v. varetages af UngLiv.dk. Ved behov for særlig ekspertise tilknyttes eksterne samarbejdsparter på den enkelte opgave eks. psykiater eller specialist.

Kanonen

Århusvej 1, 8382 Hinnerup

​Find vej med Google Maps

Telefon: ​87 61 01 98

E-mail: kanonen@kanonen.dk

CVR: 26 64 62 94

Visitation: 30 62 21 01​