Aggression Replacement Training (ART)​

Aggression Replacement Training, også kaldet ART, er en metode, der er målrettet børn og unge mellem 4-20 år. Aggression Replacement Training består af et kognitivt adfærdsterapeutisk gruppeforløb, hvor der bl.a. er fokus på at træne deltagernes sociale færdigheder samt deres evne til selvbeherskelse og kontrol af vredesudbrud.

Derudover er der også fokus på at udvikle deltagernes evne til at ræsonnere empatisk og moralsk. Meget af træningen foregår via rollespil, da det primære fokus er på en social indlæringsteori.

Formålet med Aggression Replacement Training er at forbedre børnenes og de unges sociale kompetencer samt at mindske deres adfærdsmæssige problemer og udfordringer.

Behandlingsforløb med Aggression Replacement Training

ART bruges som en integreret del af den daglige pædagogiske indsats – både i afdelingerne og på Kanonens interne skole.​

Kanonen er i en proces, hvor der arbejdes henimod, at alle Kanonens faste pædagogiske medarbejdere uddannes som ART-trænere.​

Hvad er resultaterne?

Studier har vist øgede sociale kompetencer og en væsentlig mindre aggressiv adfærd blandt de børn og unge, der har deltaget Aggression Replacement Training. Det viser sig dermed at have en effektiv effekt, og derfor er det også noget, som vi på Kanonen tilbyder.

Kontakt os og hør mere om et ART-forløb hos os

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har nogle spørgsmål, eller hvis du kunne tænke dig at høre mere om et Aggression Replacement Training-forløb hos os. Vi kan kontaktes på tlf. 87 61 01 98 eller e-mail kanonen@kanonen.dk.​

Kanonen

Århusvej 1, 8382 Hinnerup

​Find vej med Google Maps

Telefon: ​87 61 01 98

E-mail: kanonen@kanonen.dk

CVR: 26 64 62 94

Visitation: 30 62 21 01​