Målgruppe​

Kanonen er godkendt til at modtage børn og unge i alderen 10 - 25 år til akutanbringelse, pædagogisk og psykologisk udredningsforløb, døgnforanstaltning på en af Kanonens 6 afdelinger, eneforanstaltning, professionel plejefamilie samt efterværn.

Kanonens målgruppe er bredt defineret, idet vi har flere interne visitationsmuligheder og dermed mulighed for individuel matchning set i forhold til den enkelte unges behandlingsbehov og udviklingsniveau. Ligesom den individuelle matchning i høj grad har fokus på den øvrige ungegruppe.

Kanonen modtager børn og unge med:

 • Forskellige opvækstrelaterede og eller medfødte vanskeligheder omkring den følelsesmæssige, sociale og kognitive udvikling.

 • Diagnoser, og som ud over en eller flere diagnoser, har en kompliceret ungdomsadfærd.

 • Et socialpædagogisk og psykiatrisk behandlingsbehov.

 • Diverse personlighedsforstyrrelser, som borderline, selvskadende adfærd samt anti og dyssociale personlighedsforstyrrelser.

 • Tilknytningsforstyrrelser, herunder generelle og til tider massive kontaktforstyrrelser, emotionel frustration, indlæringsvanskeligheder, stærk impulsstyring og ringe evne til erfaringsdannelse.

 • Neurologiske forstyrrelser, herunder gennemgribende udviklingsforstyrrelser, ADHD, ADD, OCD, og forskellige diagnoser inden for autismespektret, samt børn og unge med lav intelligenskvotient.

 • Massivt omsorgssvigt, som kan betyde omfattende følelsesmæssige skader. Vanskeligheder i afkodning af sociale samspil og relationer samt forstyrrelser der påvirker i empatien.

 • Udpræget brug af vold og trusler som udtryksform og reaktionsmønster. Herunder også børn og unge som er voldelige og vurderes decideret personfarlige.

 • Ungdomssanktioner herunder fase 2 og 3, alternative afsoninger samt behandlingsdomme.

 • Begyndende og eller mindre stofmisbrug.

 • En grænseløs seksuel adfærd.

 • Unge i æresrelaterede konflikter.

Kanonen

Århusvej 1, 8382 Hinnerup

​Find vej med Google Maps

Telefon: ​87 61 01 98

E-mail: kanonen@kanonen.dk

CVR: 26 64 62 94

Visitation: 30 62 21 01​