LA2 - fremme af trivsel og forebyggelse af vold

​På Kanonen arbejder vi med afsæt i metoden LA2. LA2 er en ressource- og dialogorienteret metode med fokus på de unges trivsel og på forebyggelse af kritiske situationer. LA2 er inspireret af low arousal og recovery tilgangen. Omdrejningspunktet er, at den pædagogiske indsats hele tiden tager udgangspunkt i den unges aktuelle trivsels- og mestringsniveau og at vi gennem vores pædagogiske indsatser arbejder med at sikre og højne de unges trivsel og tryghed. I LA2 inddrages de unges eget perspektiv på trivsel, belastning, tryghed og mestring side om side med det fagprofessionelle perspektiv hvilket betyder, at der er to ekspertpositioner, hvor begge vægtes med lige stor betydning.

Med afsæt i LA2 arbejder Kanonens medarbejdere med at tilpasse den individuelle pædagogiske støtte til den unges aktuelle trivsels- og mestringsniveau. Med et vedvarende fokus på de unges trivsel, herunder opmærksomhed på den unges aktuelle belastningsgrad, kan personalet tilpasse den pædagogiske støtte til den unge på lige netop det trivselsstadie denne befinder sig.

På Kanonen arbejder vi, gennem brugen af LA2, med at forebygge kritiske situationer og magtanvendelse. Det betyder, at når en ung er i høj arousal og med potentielt udadreagerende adfærd som følge, arbejder vores pædagogiske medarbejdere rogivende og med at genetablere den unges tryghed. Dette gøres ved at den professionelle pædagogiske indsats tager udgangspunkt i både personalets faglige vurdering af den unges støttebehov og i den unges egne erfaringer i forhold til hvad der skaber tryghed, når denne er i affekt.

Kanonen

Århusvej 1, 8382 Hinnerup

​Find vej med Google Maps

Telefon: ​87 61 01 98

E-mail: kanonen@kanonen.dk

CVR: 26 64 62 94

Visitation: 30 62 21 01​