LA2 - fremme af trivsel og forebyggelse af voldsomme situationer

På Kanonen arbejder vi med afsæt i metoden LA2. LA2 er en ressource- og dialogorienteret metode med fokus på de unges trivsel og på forebyggelse af kritiske situationer. LA2 er inspireret af hhv. low arousal og recovery tilgangene. Omdrejningspunktet er, at den pædagogiske indsats hele tiden tager afsæt i den unges aktuelle trivsels- og mestringsniveau, og at vi gennem vores pædagogiske indsatser arbejder med at sikre og højne de unges trivsel og tryghed. I LA2 inddrages de unges eget perspektiv på trivsel, belastning, tryghed og mestring side om side med det fagprofessionelle perspektiv, hvilket betyder, at der er to ekspertpositioner, hvor begge vægtes med lige stor betydning.​

Med afsæt i LA2 arbejder Kanonens medarbejdere med at tilpasse den individuelle pædagogiske støtte til den unges aktuelle trivsels- og mestringsniveau. Med et vedvarende fokus på de unges trivsel, herunder opmærksomhed på den unges aktuelle belastningsgrad, kan personalet tilpasse den pædagogiske støtte til den unge på lige netop det trivselsstadie, denne befinder sig. ​

På Kanonen arbejder vi, gennem brugen af LA2, med at forebygge kritiske situationer og magtanvendelse. Det betyder, at når en ung er i høj arousal og med potentielt udad- eller indadreagerende adfærd som følge, arbejder vores pædagogiske medarbejdere rogivende og med at genetablere den unges tryghed. Dette gøres ved at den professionelle pædagogiske indsats tager udgangspunkt i både personalets faglige vurdering af den unges støttebehov og i den unges egne erfaringer i forhold til, hvad der skaber tryghed, når denne er i affekt.​

Gennem et kontinuerligt trivselsfremmende fokus arbejder vi på at højne de unges trivsel og herigennem forebygge voldsomme situationer og magtanvendelse. På Kanonen arbejder vi målrettet med ungeinddragelse, og dette arbejde understøttes ligeledes gennem brugen af LA2 planer, hvor udgangspunktet er, at de unges levede erfaringer inddrages side om side med de fagprofessionelles perspektiver.​​

Herfra bliver ingen smidt ud

Vi modtager en lang række forskellige børn og unge og det er en af vores kerneværdier, at vi har plads til alle.

Trygge rammer i dejlige omgivelser

Børne- og ungehjemmet er beliggende i det skønne Hinnerup, og her er plads til 30 unge i alderen 10 til 25 år.

Godt samarbejde med kommunerne

​​På børne- og ungehjemmet Kanonen vægter vi et godt samarbejde med kommunerne meget højt.

- Michelle Kaus, 18 år

Michelle blev anbragt frivilligt ved Fonden Kanonen med massive adfærdsproblematikker kombineret med misbrug. Nu, efter anbringelse i en af Kanonens afdelinger med efterfølgende efterværn, har Michelle færdiggjort 9. klasse og er godt i gang med sin videre uddannelse og drøm om at blive kok.

- Philip Damkær Mouritsen, 24 år

Blev anbragt på kostskole som 11 årig og her startede et liv på institutioner. Han udviklede et hashmisbrug og tabte greb om skolen og om sig selv. Kommunen placerede ham til sidst på Kanonen. Og som Philip siger: "Jeg var ikke altid enig med Kanonen, men rammerne var gode for mig". Nu er Philip far, IT-uddannet, har startet sin egen virksomhed og er tæt på drømmen om en gård, hvor ham og hans gode ven begge skal bo med deres familier.

- Nanna Bengtson, 22 år

Nanna levede på gaden - et liv med vold og misbrug. Nanna blev smidt ud af flere skoler og troede ikke på, at hun ville runde de 20 år. Efter fire år hos Fonden Kanonen har Nanna færdiggjort 10. klasse, læser nu HF og har været udvekslingsstudent i England. Nanna er i dag medicinfri, har tabt 60 kg og jagter sin drøm om at blive socialrådgiver eller pædagog. For som Nanna siger: "Jeg vil gerne arbejde med mennesker - jeg synes, at jeg har fået så meget at give af"

Kontakt Kanonen

Har du spørgsmål vedrørende​ forløbet på børne- og ungehjemmet eller ønsker du at få uddybet vores fremgangsmåder?​

Ring på telefon 87 61 01 98 eller skriv til os via formularen.​

Vi besvarer gerne dine spørgsmål, og vender tilbage til dig med et svar, så hurtigt som muligt.

Henvend dig via formularen

Vi besvarer henvendelser hurtigst muligt.
​Felter markeret med * skal udfyldes.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt