LA2 - fremme af trivsel og forebyggelse af voldsomme situATIONER

På Kanonen arbejder vi med afsæt i metoden LA2. LA2 er en ressource- og dialogorienteret metode med fokus på de unges trivsel og på forebyggelse af kritiske situationer. LA2 er inspireret af hhv. low arousal og recovery tilgangene. Omdrejningspunktet er, at den pædagogiske indsats hele tiden tager afsæt i den unges aktuelle trivsels- og mestringsniveau, og at vi gennem vores pædagogiske indsatser arbejder med at sikre og højne de unges trivsel og tryghed. I LA2 inddrages de unges eget perspektiv på trivsel, belastning, tryghed og mestring side om side med det fagprofessionelle perspektiv, hvilket betyder, at der er to ekspertpositioner, hvor begge vægtes med lige stor betydning.​

Med afsæt i LA2 arbejder Kanonens medarbejdere med at tilpasse den individuelle pædagogiske støtte til den unges aktuelle trivsels- og mestringsniveau. Med et vedvarende fokus på de unges trivsel, herunder opmærksomhed på den unges aktuelle belastningsgrad, kan personalet tilpasse den pædagogiske støtte til den unge på lige netop det trivselsstadie, denne befinder sig. ​

På Kanonen arbejder vi, gennem brugen af LA2, med at forebygge kritiske situationer og magtanvendelse. Det betyder, at når en ung er i høj arousal og med potentielt udad- eller indadreagerende adfærd som følge, arbejder vores pædagogiske medarbejdere rogivende og med at genetablere den unges tryghed. Dette gøres ved at den professionelle pædagogiske indsats tager udgangspunkt i både personalets faglige vurdering af den unges støttebehov og i den unges egne erfaringer i forhold til, hvad der skaber tryghed, når denne er i affekt.​

Gennem et kontinuerligt trivselsfremmende fokus arbejder vi på at højne de unges trivsel og herigennem forebygge voldsomme situationer og magtanvendelse. På Kanonen arbejder vi målrettet med ungeinddragelse, og dette arbejde understøttes ligeledes gennem brugen af LA2 planer, hvor udgangspunktet er, at de unges levede erfaringer inddrages side om side med de fagprofessionelles perspektiver.​

Kanonen

Århusvej 1, 8382 Hinnerup

​Find vej med Google Maps

Telefon: ​87 61 01 98

E-mail: kanonen@kanonen.dk

CVR: 26 64 62 94

Visitation: 30 62 21 01​