Kanonskolen​

Kanonskolen er en intern skole under Fonden Kanonen. Skolen fungerer samtidig som intern skole for eksterne elever.

Klik her for at komme til Kanonskolens egen hjemmeside.

Alle unge tager afgangsprøve på skolen, nogle på særlige vilkår, andre tager en særligt tilrettelagt prøve i et eller flere fag. Alle vores undervisningsforløb er individuelt tilrettelagt, således at den enkelte unge modtager det undervisningstilbud, den unge magter i vores rammer. Som en del af en stor organisation kan vi stille med den nødvendige viden, erfaring og kompetence, der gør at de unge er i stand til at gennemføre afgangsprøven på lige vilkår med elever i folkeskolen (lige vilkår, forskellige rammer).

Vi arbejder med små hold, hvor vi møder de unge med individuelle forventninger. Vi arbejder miljøterapeutisk, med relationer, gensidig forpligtelse samt særlig tilrettelagt undervisning. Vi fører hvert år mellem 12 og 18 elever til afgangsprøve.


Det er en forudsætning for vores succes, at vi samarbejder nært med de enkelte afdelinger fra opholdsstederne, samt at skolen har en størrelse, der gør at vi kan tilbyde samtlige folkeskolens prøvefag. For de elever, der har brug for det, er skoledagen delt mellem undervisning og understøttende undervisning på eget internt værksted.


Værkstedsdelen er praksisorienteret og skal hjælpe eleverne til at afprøve deres evner i et håndværkermiljø, med mulighed for at komme tæt på forskellige faggrupper. Værkstedet kan være springbræt til en arbejdspraktik, der i nogle tilfælde kan resultere i en lærerplads, efter eleven har færdiggjort sin FP9 eller FP10.


På Kanonskolen har vi stor succes med et erhvervs- og uddannelsesrettet 10. skoleår, som er skræddersyet til den enkelte unge, ud fra ønsker, drømme og realistiske mål.

Vi:

  • laver individuelt tilrettelagte forløb
  • skaber tryghed og ro i timerne
  • har fokus på faglighed og trivsel
  • arbejder med de positive fællesskaber
  • prioriterer at alle elever skal afslutte skoleforløbet med prøve
  • har fokus på skolevejledning og elevernes samlede uddannelsesplan

Det er den stedlige PPR der, på baggrund af den unges sagsakter, afgør hvorvidt barnet / den unge skal visiteres til Kanonskolen.

Kanonen

Århusvej 1, 8382 Hinnerup

​Find vej med Google Maps

Telefon: ​87 61 01 98

E-mail: kanonen@kanonen.dk

CVR: 26 64 62 94

Visitation: 30 62 21 01​