​Kanonen - socialpædagogisk opholdssted

Med mere end 20 års erfaring yder Kanonen en kvalificeret socialpædagogisk indsats overfor udsatte børn og unge. Med differentierede pladstyper og en lang række andre tilbud, leveres en helhedsorienteret indsats med perspektiv, kvalitet og barnet i centrum.

Fonden Kanonen blev oprettet i 2002 og er organiseret som en fond. Fonden er underlagt godkendelse og tilsyn af Socialtilsyn Midt. Med organisatorisk og faglig volumen leveres en bred vifte af tilbud indenfor det socialpædagogiske arbejde med udsatte børn og unge.

Kanonen har 4 forskellige pladstyper og priser og 6 afdelinger med plads til 3-6 unge i hver afdeling.

Derudover tilbyder Kanonen en række andre tilbud såsom pædagogiske og psykologiske observationer og udredninger, akut anbringelser og dagforanstaltningstilbud.

Kanonen lægger stor vægt på et direkte og åbent samarbejde med kommunerne.

Den pædagogiske indsats og behandling tilrettelægges i et tæt samarbejde mellem anbringende kommune, Kanonens socialrådgiver, afdelingsleder og kontaktpædagoger.

Kanonen leverer præcis dokumentation af såvel økonomi som fagligt og pædagogisk indhold. Kommunen får et fuld afklaret grundlag for beslutninger omkring anbringelsen, således at den samlede indsats omkring den unge bliver velkoordineret og kvalificeret.

Kanonen

Århusvej 1, 8382 Hinnerup

​Find vej med Google Maps

Telefon: ​87 61 01 98

E-mail: kanonen@kanonen.dk

CVR: 26 64 62 94

Visitation: 30 62 21 01​