Samarbejde​​

Kanonen lægger stor vægt på et direkte og åbent samarbejde med kommunerne. Den pædagogiske indsats og behandling tilrettelægges i et tæt samarbejde mellem anbringende kommune, Kanonens socialrådgiver, afdelingsleder og kontaktpædagoger. Kanonen leverer præcis dokumentation af såvel økonomi som fagligt og pædagogisk indhold. Kommunen får et veldokumenteret grundlag for beslutninger omkring anbringelsen, således at den samlede indsats omkring den unge bliver velkoordineret og kvalificeret.

Kanonen prioriterer en løbende evaluering af den unges udvikling og behandlingsbehov med henblik på revurdering af pladstype og pris i tæt samarbejde med anbringende kommune. Herved sikres den fornødne fleksibilitet og tilpasning af behandlingsindsatsen løbende.


Med den unge i centrum skabes en helhedsorienteret indsats med inddragelse af relevante samarbejdsparter i tværfagligt samarbejde. I kraft af vores samarbejde med professionelle behandlere, modtager vi ofte direkte rådgivning i forhold til udarbejdelse af individuelle pædagogiske strategier. Vi er altid opsøgende på ny viden indenfor det pædagogiske arbejde og udvider gerne feltet af specialiserede samarbejdspartnere.

Blandt Fonden Kanonens faste samarbejdspartnere kan nævnes:

  • Børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling, Region Midtjylland.
  • Ungliv.dk – Kognitiv terapi center
  • Los - Landsforeningen af opholdssteder
  • Via University College
  • Villum Fonden
  • Fonden Orpigaq (Grønland)

Kanonen

Århusvej 1, 8382 Hinnerup

​Find vej med Google Maps

Telefon: ​87 61 01 98

E-mail: kanonen@kanonen.dk

CVR: 26 64 62 94

Visitation: 30 62 21 01​