Dokumentation og effektmåling​

En vigtig del af Kanonens pædagogiske praksis.​

De overordnede mål for anbringelsen på Kanonen angives forud for anbringelsen i den kommunale handleplan. Disse mål uddybes og drøftes ofte på visitationsmøde før eller umiddelbart efter anbringelsen. ​

Umiddelbart efter indskrivning udarbejdes en IPP (individuel pædagogisk plan), som gennem hele den unges anbringelsesperiode danner rammen for den individuelle indsatstilrettelæggelse. IPP’en tager udgangspunkt i den kommunale handleplan. ​

Kanonen følger op på de fastsatte mål og dokumenterer målopfyldelsen for den enkelte ung ved at:​

 • Arbejde med indsatstilrettelæggelse og indsatsdokumentation i et ICS-perspektiv.​

 • Indsatstilrettelægge de enkelte indsatser via Individuelle Pædagogiske Planer​

 • Udarbejde halvårlige målsætninger for opfyldelse af handleplanen.​

 • Konkretisere indsatsen via ungeinddragede delmål, herunder: kontinuerligt arbejde inddragende og invitere den unge ind i udformningen af den pædagogiske indsats. ​

 • Tilpasse arbejdet med målsætningerne løbende i forhold til den unges nærmeste udviklingszone og aktuelle behov.​

 • Dokumentere indsatserne dagligt i dagbogssystemet​

 • Følge op på målsætninger via statusrapporter og statusmøder​

 • Revidere det målrettede handleplansarbejde halvårligt.​

Kanonen indsatstilrettelægger og dokumenterer i journalsystemet EG Sensum BOSTED, som anvendes på afdelingerne i arbejdet med handleplaner, målsætninger og opfølgning på den unges udvikling. Kanonens særligt tilpassede procedurer for tilrettelæggelse og dokumentation af de individuelle pædagogiske indsatser er bygget op omkring metoden Integrated Children’s System (ICS). ​

Daglig dokumentation

Kanonens dokumentation i Bosted udgøres af:​

 • Daglig dokumentation af indsats via hhv. delmålsdagbog og observationsdagbog.​

 • Daglig dokumentation og evaluering af den unges sundhedsforhold og medicinbrug i hhv. Sundhedsmodulet og Medicinmodulet.​

 • Systematisk evaluering af mål og delmål, herunder udarbejdelse af statusrapporter.​

 • Dokumentation af KAT-samtaler.​

 • Løbende udfyldelse og opdatering af LA2 planer, herunder:​

 • Trivselsplaner​

 • Tryghedsplaner​

 • Læringsplaner​

 • Dokumentation og indberetning af eventuelle magtanvendelser​

Kanonen har gennem en årrække arbejdet målrettet og kontinuerligt med at tilpasse og kvalificere dokumentationen af indsatserne og de pædagogiske greb.​

Kanonens dokumentationssystem er individuelt tilpasset Kanonens indsats og målgrupper. De primære dokumentationssprog, hele vejen rundt i Kanonens dokumentation, er ICS og FSIII. Kanonen har udarbejdet egne procedurer og manualer for alle dokumentationsprocedurer, både ift. den pædagogiske og den sundhedsfaglige indsats.​

I alle forhold omkring dokumentation arbejdes der i henhold til GDPR.​

​​

Kanonen

Århusvej 1, 8382 Hinnerup

​Find vej med Google Maps

Telefon: ​87 61 01 98

E-mail: kanonen@kanonen.dk

CVR: 26 64 62 94

Visitation: 30 62 21 01​