Dokumentation og effektmåling​

En vigtig del af Kanonens pædagogiske praksis.​

De overordnede mål for anbringelsen på Kanonen angives forud for anbringelsen i den kommunale handleplan. Disse mål uddybes og drøftes ofte på visitationsmøde før eller umiddelbart efter anbringelsen. ​

Umiddelbart efter indskrivning udarbejdes en IPP (individuel pædagogisk plan), som gennem hele den unges anbringelsesperiode danner rammen for den individuelle indsatstilrettelæggelse. IPP’en tager udgangspunkt i den kommunale handleplan. ​

Kanonen følger op på de fastsatte mål og dokumenterer målopfyldelsen for den enkelte ung ved at:​

 • Arbejde med indsatstilrettelæggelse og indsatsdokumentation i et ICS-perspektiv.​

 • Indsatstilrettelægge de enkelte indsatser via Individuelle Pædagogiske Planer​

 • Udarbejde halvårlige målsætninger for opfyldelse af handleplanen.​

 • Konkretisere indsatsen via ungeinddragede delmål, herunder: kontinuerligt arbejde inddragende og invitere den unge ind i udformningen af den pædagogiske indsats. ​

 • Tilpasse arbejdet med målsætningerne løbende i forhold til den unges nærmeste udviklingszone og aktuelle behov.​

 • Dokumentere indsatserne dagligt i dagbogssystemet​

 • Følge op på målsætninger via statusrapporter og statusmøder​

 • Revidere det målrettede handleplansarbejde halvårligt.​

Kanonen indsatstilrettelægger og dokumenterer i journalsystemet EG Sensum BOSTED, som anvendes på afdelingerne i arbejdet med handleplaner, målsætninger og opfølgning på den unges udvikling. Kanonens særligt tilpassede procedurer for tilrettelæggelse og dokumentation af de individuelle pædagogiske indsatser er bygget op omkring metoden Integrated Children’s System (ICS). ​

Daglig dokumentation

Kanonens dokumentation i Bosted udgøres af:​

 • Daglig dokumentation af indsats via hhv. delmålsdagbog og observationsdagbog.​

 • Daglig dokumentation og evaluering af den unges sundhedsforhold og medicinbrug i hhv. Sundhedsmodulet og Medicinmodulet.​

 • Systematisk evaluering af mål og delmål, herunder udarbejdelse af statusrapporter.​

 • Dokumentation af KAT-samtaler.​

 • Løbende udfyldelse og opdatering af LA2 planer, herunder:​

 • Trivselsplaner​

 • Tryghedsplaner​

 • Læringsplaner​

 • Dokumentation og indberetning af eventuelle magtanvendelser​

Kanonen har gennem en årrække arbejdet målrettet og kontinuerligt med at tilpasse og kvalificere dokumentationen af indsatserne og de pædagogiske greb.​

Kanonens dokumentationssystem er individuelt tilpasset Kanonens indsats og målgrupper. De primære dokumentationssprog, hele vejen rundt i Kanonens dokumentation, er ICS og FSIII. Kanonen har udarbejdet egne procedurer og manualer for alle dokumentationsprocedurer, både ift. den pædagogiske og den sundhedsfaglige indsats.​

I alle forhold omkring dokumentation arbejdes der i henhold til GDPR.​​

Herfra bliver ingen smidt ud

Vi modtager en lang række forskellige børn og unge og det er en af vores kerneværdier, at vi har plads til alle.

Trygge rammer i dejlige omgivelser

Opholdsstedet er beliggende i det skønne Hinnerup, og her er plads til 30 unge i alderen 10 til 25 år.

Godt samarbejde med kommunerne

​​På opholdsstedet Kanonen vægter vi et godt samarbejde med kommunerne meget højt.

- Michelle Kaus, 18 år

Michelle blev anbragt frivilligt ved Fonden Kanonen med massive adfærdsproblematikker kombineret med misbrug. Nu, efter anbringelse i en af Kanonens afdelinger med efterfølgende efterværn, har Michelle færdiggjort 9. klasse og er godt i gang med sin videre uddannelse og drøm om at blive kok.

- Philip Damkær Mouritsen, 24 år

Blev anbragt på kostskole som 11 årig og her startede et liv på institutioner. Han udviklede et hashmisbrug og tabte greb om skolen og om sig selv. Kommunen placerede ham til sidst på Kanonen. Og som Philip siger: "Jeg var ikke altid enig med Kanonen, men rammerne var gode for mig". Nu er Philip far, IT-uddannet, har startet sin egen virksomhed og er tæt på drømmen om en gård, hvor ham og hans gode ven begge skal bo med deres familier.

- Nanna Bengtson, 22 år

Nanna levede på gaden - et liv med vold og misbrug. Nanna blev smidt ud af flere skoler og troede ikke på, at hun ville runde de 20 år. Efter fire år hos Fonden Kanonen har Nanna færdiggjort 10. klasse, læser nu HF og har været udvekslingsstudent i England. Nanna er i dag medicinfri, har tabt 60 kg og jagter sin drøm om at blive socialrådgiver eller pædagog. For som Nanna siger: "Jeg vil gerne arbejde med mennesker - jeg synes, at jeg har fået så meget at give af"

Kontakt Kanonen

Har du spørgsmål vedrørende​ forløbet på opholdstedet eller ønsker du at få uddybet vores fremgangsmåder?​

Ring på telefon 87 61 01 98 eller skriv til os via formularen.​

Vi besvarer gerne dine spørgsmål, og vender tilbage til dig med et svar, så hurtigt som muligt.

Henvend dig via formularen

Vi besvarer henvendelser hurtigst muligt.
​Felter markeret med * skal udfyldes.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt