Dokumentation og effektmåling​

En vigtig del af Kanonens pædagogiske praksis.​

Hvad er det ,vi siger, vi gør ?
Gør vi det vi siger ?
- og gør vores indsats en forskel ?

Umiddelbart oplagte spørgsmål at stille i al behandlingsarbejde. Men alt andet end oplagte at få svar på.

For at besvare disse spørgsmål har vi valgt at implementere Journal Digital, som er et anerkendt digitalt styringsredskab. Journal Digital tager afsæt i den enkelte unges handleplan og her udarbejdes en behandlingsplan. Dette oprettes med udgangspunkt i ICS (Barnets velfærd i centrum).

Opfølgningen af behandlingsplanen danner grundlag for revurdering af behandlingen og interventionerne for den kommende periode med beskrivelse af konkrete overordnede mål og konkrete delmål samt valg af behandlingsindsats. Endvidere indeholder behandlingsplanen en beskrivelse af ressourcer og risici.

Kanonens systematiske opfølgning giver de optimale muligheder for effektmåling, evaluering og evidens af vores socialpædagogiske indsats.

Kanonen ønsker at være på forkant med de stigende krav til dokumentation og synliggørelse af det pædagogiske arbejde, og har derfor valgt at alle statusudtalelser sker med afsæt i skabelonen for ICS - Barnets velfærd i centrum.

Kanonen har endvidere tilknyttet en Phd.-studerende, der forsker i interaktionen mellem ung og medarbejder. Kanonen ønsker en forskningsbaseret viden, som beskriver effekten af vores kommunikative redskaber.

Kanonen

Århusvej 1, 8382 Hinnerup

​Find vej med Google Maps

Telefon: ​87 61 01 98

E-mail: kanonen@kanonen.dk

CVR: 26 64 62 94

Visitation: 30 62 21 01​