Relationspædagogik​

Vi er af den opfattelse at megen udvikling sker via relationer med den unge. Vi finder det derfor vigtigt, at vores medarbejdere har fokus på værdien at kunne arbejde med, og indgå i, en ligeværdig relation med vores unge.

”Ved en ligeværdig relation tillægges begge parter synspunkter, følelser, oplevelser og selvforståelse samme værdi”

Det er derfor vigtigt, at vi ser den unge som et ligeværdigt menneske. Vi er bevidste om, at man som medarbejder ikke er ligestillet med den unge, men at man påtager sig rollen som deres vejviser.

I relationsarbejdet møder vores unge, medarbejdere der er autentiske og empatiske, og oprigtigt ønsker at involvere sig i deres liv. Som medarbejder påtager man sig det ansvar det vil sige, at opdrage et ungt menneske. Her er det vigtigt at vores unge bliver konfronteret med egen adfærd og løbende guides og vejledes mod positiv udvikling. Man skal være bevidst om vigtigheden i at være der for de unge i de svære perioder, der kan opstå i deres liv.

Kanonen følger en række principper som man som medarbejder skal tage højde for i opbygningen af relationer mellem voksen og ung.

Relationspædagogiske principper

 • Vis positive følelser – vis du er glad for den unge.
 • En spejling giver selvværd – jeg betyder noget, har værdi for den voksne, der er sammen med mig.
 • Juster dig selv i forhold til den ung, og følg dets udspil og initiativ.
 • Accept af den unge, grundlæggende erkendelser af ”du er ok”.
 • Tal med den unge om de ting, den unge er optaget af, og prøv at holde en samtale i gang.
 • Anerkendelse af den unge som et selvstændigt individ med intentioner og vilje. Den voksnes udspil, at ville den unge noget, er en anerkendelse af den unges verden som værende vigtig.
 • Giv ros og anerkendelse for det som den unge klarer at gøre. Dette giver den unge selvtillid – tillid til egne evner.
 • Gør den unge opmærksom på hvad det kan præstere – en oplevelse af accept, og af at være kompetent.
 • Hjælp den unge til at samle sin opmærksomhed, sådan at I har fælles oplevelser af ting i omgivelserne.
 • Fælles opmærksomhed som forudsætning for intention i samspillet – forudsætning for at den voksne kan formidle erfaring, såvel som forudsætning for læring.
 • Den unge får erfaring med at dele, udveksle tanker og følelser, og samarbejde.
 • Giv mening til den unges oplevelse af omverdenen ved at beskrive det i oplever sammen, og ved at vise følelser og entusiasme.
 • Følelser giver vores erfaringer mening på godt og ondt, og støtter hukommelsen.
 • Uddyb og giv forklaring, når du oplever noget sammen med den unge
 • Erfaringsberigelse og formidling, støtter den unge i relation til sin omverden – gør den unge nysgerrig, motivere den unge til at se nye sammenhænge, til at lære.
 • Hjælper den unge med at kontrollere sig selv ved at sætte grænser for det på en positiv måde, ved at lede det, vise positive alternativer og ved at planlægge sammen.
 • Dette hjælper den unge på længere sigt med at problemløse. At forholde sig til en situation og opgave – lægge en strategi og kunne handle der ud fra.

Kanonen

Århusvej 1, 8382 Hinnerup

​Find vej med Google Maps

Telefon: ​87 61 01 98

E-mail: kanonen@kanonen.dk

CVR: 26 64 62 94

Visitation: 30 62 21 01​