Adfærdsmodifikation​

Adfærd er et resultat af det samspil, der foregår imellem individet og dets omgivelser. En positiv adfærdsmodifikation, vil øge individets selvværd, idet det får udvidet sit adfærdsrepertoire.

”Megen uhensigtsmæssig adfærd er rimelig konsekvens af urimelige omgivelser”

Baggrunden for adfærdsmodifikation, er at finde de positive adfærdsformer, vores unge har. Ved positiv forstærkning af en sådan adfærd, bliver individet motiveret til at indlære en ny og mere hensigtsmæssig adfærd.

Forstærkningsværkstøjer skal kunne identificeres, som noget positivt for/af den unge. Det er dermed vigtigt, at vores personale har indsigt i, hvad der kan bruges som forstærkning overfor de unge. Altså hvad, der kan bruges og hvad der har værdi for vores unge og hvad de gerne vil opnå. Den positive forstærkning skal være systematisk og ensrettet for ikke at forvirre vores unge. Dvs. det skal indgå som en planlagt og formuleret behandlingsstrategi.

Modsat vil vi ved uhensigtsmæssig adfærd begrænse vores unges handlemuligheder. Dette bevirker at vores unge kan se, at bestemte adfærdsformer giver bestemte positive/negative konsekvenser.

Kanonen

Århusvej 1, 8382 Hinnerup

​Find vej med Google Maps

Telefon: ​87 61 01 98

E-mail: kanonen@kanonen.dk

CVR: 26 64 62 94

Visitation: 30 62 21 01​