Bestyrelse​

Kanonen er organiseret og drevet som en fond, der overordnet drives af en bestyrelse.

Bestyrelsen består af 4 medlemmer.

Der er 4 eksterne medlemmer, der er udpeget med baggrund i deres pædagogiske, socialfaglige, økonomiske eller juridiske indsigt. Den ene af disse eksterne medlemmer er bestyrelsesformand.

Derudover er der 2 bestyrelsesmedlemmer, der repræsenterer den daglige ledelse af Fonden Kanonen.
Bestyrelsen er organisationens øverste myndighed. Den ansætter og afskediger lederne samt træffer alle væsentlige beslutninger vedr. organisationens drift.


Bestyrelsen mødes ca. en gang om måneden.


Bestyrelsen består af:

  • Bestyrelsesformand advokat Jens Dynesen
  • Bestyrelsesmedlem administrativ leder Kim Jensen
  • Bestyrelsesmedlem Revisor John Cubbin
  • Bestyrelsesmedlem konsulent Geert Jørgensen​

Kanonen

Århusvej 1, 8382 Hinnerup

​Find vej med Google Maps

Telefon: ​87 61 01 98

E-mail: kanonen@kanonen.dk

CVR: 26 64 62 94

Visitation: 30 62 21 01​