Bestyrelse​

Kanonen er organiseret og drevet som en fond, der overordnet drives af en bestyrelse.

Bestyrelsen består af 4 medlemmer.

Der er 4 eksterne medlemmer, der er udpeget med baggrund i deres pædagogiske, socialfaglige, økonomiske eller juridiske indsigt. Den ene af disse eksterne medlemmer er bestyrelsesformand.

Derudover er der 2 bestyrelsesmedlemmer, der repræsenterer den daglige ledelse af Fonden Kanonen.
Bestyrelsen er organisationens øverste myndighed. Den ansætter og afskediger lederne samt træffer alle væsentlige beslutninger vedr. organisationens drift.


Bestyrelsen mødes ca. 4-6 gange om året.


Bestyrelsen består af:

  • Bestyrelsesformand advokat Jens Dynesen
  • Bestyrelsesmedlem administrativ leder Kim Jensen
  • Bestyrelsesmedlem Revisor John Cubbin
  • Bestyrelsesmedlem konsulent Geert Jørgensen​

Kanonen

Århusvej 1, 8382 Hinnerup

​Find vej med Google Maps

Telefon: ​87 61 01 98

E-mail: kanonen@kanonen.dk

CVR: 26 64 62 94

Visitation: 30 62 21 01​