​Den kognitive tilgang

Kognition betyder tænkning, tolkning eller erkendelse. Grundtanken er:​

"Mennesker plages ikke af tingene, som de er - men af den måde de opfatter dem på."

På Kanonen har vi valgt at arbejde med KAT-kassen (Kognitiv Affektiv Træning) fordi den har til formål at hjælpe børn, unge og voksne til at forstå og udvikle kommunikation, når det handler om tanker, følelser, handlemønstre og sociale relationer.​

Kat-kassens værktøjer er valgt som et af Kanonens primære samtaleværktøjer, fordi kassens skemaer og værktøjer kan tilpasses den unges individuelle udviklingsniveau.​

KAT-kassen indgår som en del af alle pædagogiske medarbejderes kursus i Kognitiv Adfærdsterapi.​

Anvendelse af metoden i det daglige arbejde

De unge tilbydes at deltage i strukturerede samtaleforløb, primært med deres kontaktpersoner, med udgangspunkt i KAT-kassen samtaleværktøjer på 14. dags basis – eller oftere hvis den unge ønsker det. Den unge tilbydes inddragelse i tilrettelæggelsen af samtalerne, idet den unge har indflydelse på emner for samtalerne. På samme måde, inddrages den unge i valg af skemaer og værktøjer, samt ramme for afholdelse. Brugen af faste skemaer sikrer ensartethed i samtaletilbuddet, men udgør samtidig en genkendelig ramme for valg af emner.​

Den unge støttes via KAT-samtalerne i at opnå indsigt i egne tanker, følelser og handlinger. På baggrund af denne indsigt er formålet, at den unge støttes i at udvikle og anvende alternative mestringsstrategier og handlemuligheder.​

På Kanonen har vi desuden erfaring med, at den visuelle støtte, i form af skemaer, sikrer den unges mulighed for overblik og forståelse. Idet metoden understøtter den unges bevidsthed om egne følelser og handlinger, har det ofte positiv indvirkning på den unges forudsætning for at indgå i udarbejdelsen og tilpasningen af delmål i handleplansindsatsen.​

Der sikres fokus på udvikling og kontinuitet i de individuelle kognitivt baserede samtaletilbud, ved løbende dokumentation, samt arkivering af samtaler og skemaer.​

KAT-kassen

KAT-kassen er en samling af konkrete samtaleskemaer og -værktøjer, herunder fordele-ulempeskemaer, 1-10 skalaer, situationsanalyseredskaber og stemnings- og følelseskort.​​

Ensartetheden i indsatsen sikres ved alle faste medarbejderes kursusdeltagelse i Kognitiv Adfærdsterapi og i den strukturerede samtale der tager udgangspunkt i KAT-kassens værktøjer.​

Kanonen

Århusvej 1, 8382 Hinnerup

​Find vej med Google Maps

Telefon: ​87 61 01 98

E-mail: kanonen@kanonen.dk

CVR: 26 64 62 94

Visitation: 30 62 21 01​