Den kognitive tilgang

Kognition betyder tænkning, tolkning eller erkendelse. Grundtanken er:​

"Mennesker plages ikke af tingene, som de er - men af den måde de opfatter dem på."

På Kanonen har vi valgt at arbejde med KAT-kassen (Kognitiv Affektiv Træning) fordi den har til formål at hjælpe børn, unge og voksne til at forstå og udvikle kommunikation, når det handler om tanker, følelser, handlemønstre og sociale relationer.​

Kat-kassens værktøjer er valgt som et af Kanonens primære samtaleværktøjer, fordi kassens skemaer og værktøjer kan tilpasses den unges individuelle udviklingsniveau.​

KAT-kassen indgår som en del af alle pædagogiske medarbejderes kursus i Kognitiv Adfærdsterapi.​

Anvendelse af metoden i det daglige arbejde

De unge tilbydes at deltage i strukturerede samtaleforløb, primært med deres kontaktpersoner, med udgangspunkt i KAT-kassen samtaleværktøjer på 14. dags basis – eller oftere hvis den unge ønsker det. Den unge tilbydes inddragelse i tilrettelæggelsen af samtalerne, idet den unge har indflydelse på emner for samtalerne. På samme måde, inddrages den unge i valg af skemaer og værktøjer, samt ramme for afholdelse. Brugen af faste skemaer sikrer ensartethed i samtaletilbuddet, men udgør samtidig en genkendelig ramme for valg af emner.​

Den unge støttes via KAT-samtalerne i at opnå indsigt i egne tanker, følelser og handlinger. På baggrund af denne indsigt er formålet, at den unge støttes i at udvikle og anvende alternative mestringsstrategier og handlemuligheder.​

På Kanonen har vi desuden erfaring med, at den visuelle støtte, i form af skemaer, sikrer den unges mulighed for overblik og forståelse. Idet metoden understøtter den unges bevidsthed om egne følelser og handlinger, har det ofte positiv indvirkning på den unges forudsætning for at indgå i udarbejdelsen og tilpasningen af delmål i handleplansindsatsen.​

Der sikres fokus på udvikling og kontinuitet i de individuelle kognitivt baserede samtaletilbud, ved løbende dokumentation, samt arkivering af samtaler og skemaer.​

KAT-kassen

KAT-kassen er en samling af konkrete samtaleskemaer og -værktøjer, herunder fordele-ulempeskemaer, 1-10 skalaer, situationsanalyseredskaber og stemnings- og følelseskort.​​

Ensartetheden i indsatsen sikres ved alle faste medarbejderes kursusdeltagelse i Kognitiv Adfærdsterapi og i den strukturerede samtale der tager udgangspunkt i KAT-kassens værktøjer.​​

Herfra bliver ingen smidt ud

Vi modtager en lang række forskellige børn og unge og det er en af vores kerneværdier, at vi har plads til alle.

Trygge rammer i dejlige omgivelser

Børne- og ungehjemmet er beliggende i det skønne Hinnerup, og her er plads til 30 unge i alderen 10 til 25 år.

Godt samarbejde med kommunerne

​​På børne- og ungehjemmet Kanonen vægter vi et godt samarbejde med kommunerne meget højt.

- Michelle Kaus, 18 år

Michelle blev anbragt frivilligt ved Fonden Kanonen med massive adfærdsproblematikker kombineret med misbrug. Nu, efter anbringelse i en af Kanonens afdelinger med efterfølgende efterværn, har Michelle færdiggjort 9. klasse og er godt i gang med sin videre uddannelse og drøm om at blive kok.

- Philip Damkær Mouritsen, 24 år

Blev anbragt på kostskole som 11 årig og her startede et liv på institutioner. Han udviklede et hashmisbrug og tabte greb om skolen og om sig selv. Kommunen placerede ham til sidst på Kanonen. Og som Philip siger: "Jeg var ikke altid enig med Kanonen, men rammerne var gode for mig". Nu er Philip far, IT-uddannet, har startet sin egen virksomhed og er tæt på drømmen om en gård, hvor ham og hans gode ven begge skal bo med deres familier.

- Nanna Bengtson, 22 år

Nanna levede på gaden - et liv med vold og misbrug. Nanna blev smidt ud af flere skoler og troede ikke på, at hun ville runde de 20 år. Efter fire år hos Fonden Kanonen har Nanna færdiggjort 10. klasse, læser nu HF og har været udvekslingsstudent i England. Nanna er i dag medicinfri, har tabt 60 kg og jagter sin drøm om at blive socialrådgiver eller pædagog. For som Nanna siger: "Jeg vil gerne arbejde med mennesker - jeg synes, at jeg har fået så meget at give af"

Kontakt Kanonen

Har du spørgsmål vedrørende​ forløbet på børne- og ungehjemmet eller ønsker du at få uddybet vores fremgangsmåder?​

Ring på telefon 87 61 01 98 eller skriv til os via formularen.​

Vi besvarer gerne dine spørgsmål, og vender tilbage til dig med et svar, så hurtigt som muligt.

Henvend dig via formularen

Vi besvarer henvendelser hurtigst muligt.
​Felter markeret med * skal udfyldes.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt