​Den kognitive tilgang

Kognition betyder tænkning, tolkning eller erkendelse. Grundtanken er:​

"Mennesker plages ikke af tingene, som de er - men af den måde de opfatter dem på."

I samarbejde med Kognitiv Center - Ungliv.dk har Kanonen i 2013 startet et uddannelsesforløb for samtlige af Kanonens medarbejder. Alle medarbejder bliver uddannet i Kognitiv adfærdsteori og metode, der danner grundlag for arbejdet med vores unge.


I vores samtale med den unge, får vores medarbejdere indsigt i hvordan den unges tanker påvirker/styre følelser og handlinger hos den enkelte. I samtalen med vores unge, ser vi på de leveregler, de har stillet op for sig selv. Tankerne om sig selv – i forhold til verden og andre mennesker. De tanker vores unge har, der er negative og uhensigtsmæssige, for den enkeltes liv, er dem vi tager fat i. Det er ofte disse tanker, der ligger til grund for den uhensigtsmæssige adfærd, og en del af de problemer den unge i dag står i.

Igennem løbende samtaler og øvelser, indøves der nye tanke og handlemønstre. Her får vores unge mulighed for at afprøve nye strategier, der understøtter den unge i positive handlinger og følelser.

Kanonen

Århusvej 1, 8382 Hinnerup

​Find vej med Google Maps

Telefon: ​87 61 01 98

E-mail: kanonen@kanonen.dk

CVR: 26 64 62 94

Visitation: 30 62 21 01​