Kanonen - Socialpædagogisk opholdssted

Kanonens indsats hviler på et helhedsperspektiv. Behandlingsarbejdet tager derfor afsæt i ICS.

 

Læs mere om ICS her - Barnets velfærd i centrum.

Kanonen er bedt om at fortælle om deres erfaringer og succes i arbejdet med anbragte unge på en internationalkonference i Amsterdam d. 7. marts
Kanonen var den 10. januar 2014 inviteret til en rundbordssamtale med Social, børne og integrationsminister Anette Vilhelmsen.
”. Kanonen skal her fortæller om ”daglig ledelse med fokus på kvalitet og udvikling”.
Kanonen har indgået et samarbejde med ’Ung Liv’ som er en velrenommeret virksomhed, der blandt andet tilbyder diverse psykologiske forløb med unge med vanskeligheder.
Hele Kanonens personale var den 19. september samlet til fælles introduktionsdag til det videre uddannelsesforløb i Kognitiv adfærdsterapi. Dagen forløb med teoretiske oplæg og små øvelser, med udgangspunkt i Kanonens målgruppe og praksis.

Kanonen

Århusvej 1
8382 Hinnerup

Tlf.: 87 61 01 98

Mail: kanonen@kanonen.dk

Visitation: 30 66 59 63

 Gå til Kanonskolen>>
Til forside

Målgruppe

maalgruppe

A.R.T

art
Print
Sitemap

Evidens

evidens
 
TLF: 87 61 01 98

Kanonen   |   Århusvej 1, 8382 Hinnerup   |   Telefon: 87 61 01 98  |  CVR: 26646294   |   E-mail: kanonen@kanonen.dk