Menneskesyn og grundholdninger​

Vi arbejder ud fra det menneskesyn og den grundholdning at følgende sociale normer er gældende:

  • Enhver bør handle ud fra, at man som individ ikke er alene i verden, men er bundet til et fællesskab med andre mennesker som har indflydelse på, hvordan det går den enkelte.
  • Enhver bør i sine handlinger vise forståelse for, at der findes regler for væremåder som fortæller én, hvad der opfattes som rigtigt og forkert, og derfor kan man i en social sammenhæng ikke alene lade sig styre af det man har lyst til.
  • Enhver bør være klar over, at i en social sammenhæng i form af samspil med andre, er man det man giver udtryk for i tale og handling.
  • Enhver bør i tale og handling udvise respekt for andre ud fra en forståelse for, at der ikke er nogen som er mere menneske end andre.
  • Enhver bør kunne fremvise så meget empati, at man kan sætte sig i andres sted, og ikke udsætte andre for holdninger og handlinger, som man ikke selv ville acceptere.
  • Enhver bør tage ansvar for sine egne handlinger og ikke have mulighed for at pålægge andre skylden for det der ikke lykkedes.
  • Enhver bør have viden om, at der findes handlinger der er forbundet med konsekvenser for én selv og for andre i et sådant omfang, at de bør undlades.
  • Enhver bør acceptere og efterleve, at det er i en social sammenhæng i form af samkvem med andre er uacceptabelt at foretage handlinger som indskrænker andres handlefrihed.
  • Enhver bør forstå, at der skal være en sammenhæng imellem det man siger og det man udfører i sine handlinger, da tale og handlinger udgør et hele.

Vi mener at ovenstående normer er fundamentale, når vores unge skal opnå læring, i deres arbejde med at tilpasse sig omverdenen. Samtidigt forstår vi, at vi må tage højde for de unges individuelle behov, kognitive formåen og ressourcer.

Derfor vil forventningerne til den enkelte være nøje tilpasset.

Kanonen

Århusvej 1, 8382 Hinnerup

​Find vej med Google Maps

Telefon: ​87 61 01 98

E-mail: kanonen@kanonen.dk

CVR: 26 64 62 94

Visitation: 30 62 21 01​