Konsekvenspædagogik​

Konsekvenspædagogikken tager afsæt i eksistentialismens ideer om hver enkelt individs ansvar for egne handlinger og deres konsekvenser.

Konsekvenspædagogikken giver hver enkelt ansvaret for egne handlinger og den fulde frihed til at vælge og ændre egne handlinger. Friheden til at vælge skaber forudsætninger for personlig udvikling.

Vi tror på vigtigheden i, at vores unge møder en hverdag, hvor de stilles overfor krav med udgangspunkt i de ressourcer og forudsætninger, som de hver især har. Kravene kræver handling, og vores unge bliver dermed bekendt med, at alle handlinger har konsekvenser/virkninger, positive som negative. Der bør altid være sammenhæng mellem handling og konsekvens/virkning.

Konsekvens er ikke straf eller sanktioner, men logiske følgevirkninger af de handlinger, vi foretager. Medarbejderens opgave er i denne sammenhæng at forberede den unge på, hvilke konsekvenser - også de vidtgående konsekvenser - vedkommendes valg af handlinger har, inden den unge handler.

På Kanonen arbejder vi ud fra det menneskesyn og den grundholdning at en række sociale normer, og forståelse af disse, skaber forudsætning for at man kan fungere i samhørighed med sin omverden.

Læs mere her.

Kanonen

Århusvej 1, 8382 Hinnerup

​Find vej med Google Maps

Telefon: ​87 61 01 98

E-mail: kanonen@kanonen.dk

CVR: 26 64 62 94

Visitation: 30 62 21 01​